GALIESTAMPA

Estampas de Galicia

Estampas de Galicia é unha empresa que desarrolla a creación e comercialización de gravados artísticos, aplicando técnicas renovadas a iconografías tradicionales, libremente interpretadas pola mirada de Irene Silva como creacións orixinais da autora.

Galiestampa é un proxecto que desenvolve a súa actividade creadora e produtiva en Galicia. Aproveita a condición artesanal do medio, neste caso o gravado, unido á artística dun xeito consubstancial como o seu valor engadido. En definitiva, o resultado que se obtén é un produto artístico galego de calidade.

Estampacions Galiestampa