IRENE SILVA XIRÁLDEZ

Como artista

Recoñezo que a fusión do monte e o mar galego marca a miña sensibilidade e o xeito de mirar o mundo: As miñas obras son a queicoiña que queda na peneira das mans da miña imaxinación cando as pecho para abranguer a realidade. O obxecto da miña atención é a forma do humano e a pegada que del se deriva. A forma como esencia, como resultado da memoria: o que nos queda, peneirado polas emocións e a imaxinación. Todo o que é alleo a min e me interesa trato de adaptalo na forma sen perder a esencia, dotándoo con atributos que me son propios.

GALIESTAMPA

Como empresaria

Estampas de Galicia é unha empresa que desarrolla a creación e comercialización de gravados artísticos, aplicando técnicas renovadas a iconografías tradicionales, libremente interpretadas pola mirada de Irene Silva como creacións orixinais da autora.

Galiestampa é un proxecto que desenvolve a súa actividade creadora e produtiva en Galicia.

Aproveita a condición artesanal do medio, neste caso o gravado, unido á artística dun xeito consubstancial como o seu valor engadido. En definitiva, o resultado que se obtén é un produto artístico galego de calidade.